Saugūs produktai

Statybinių medžiagų emisijos klasifikacija

 

Iš statybinių ir apdailos medžiagų į patalpas yra išskiriami įvairūs chemikalai.  Statybinių medžiagų emisijos klasifikavimas nustato reikalavimus statybinėms ir tvirtinimo medžiagoms, baldų apmušalams ir tekstilės gaminiams, naudojamiems darbo ir gyvenamosiose patalpose, kurie padeda sukurti geresnę patalpų oro kokybę. M1 klasė priskiriama mažos emisijos medžiagoms.

Savanoriškas ženklinimas

Statybinių medžiagų emisijos klasifikavimas yra savanoriško ženklinimo sistema, prieinama visiems statybinių produktų gamintojams, importuotojams ir eksportuotojams, tačiau šis klasifikavimas neturi didesnės galios už nacionalines statybines normas ir su jomis susijusius dokumentus. Dauguma architektų ir projektuotojų, rinkdamiesi medžiagas savo projektams, pirmenybę teikia medžiagoms turinčioms M1 klasę. Suomijos pastatų savininkų ir statybų užsakovų asociacija (RAKLI), Suomijos architektų asociacija (SAFA) ir Suomijos konsultacinių įmonių asociacija (SKOL) rekomenduoja savo nariams taikyti šią klasifikavimo sistemą, siekdamos skatinti kokybišką statybą.

M1 klasė ir klasifikuotų produktų naudojimas

Klasifikacija išskiria statybos produktus į tris kategorijas, iš kurių M1 yra aukščiausia. M1 ženklas reiškia, kad gaminys buvo išbandytas nepriklausomoje nešališkoje laboratorijoje ir pasiekė reikiamus rodiklius. Klasifikuotos medžiagos turi atitikti šiuos rodiklius, kurie patikrinami po 4 savaičių nuo panaudojimo:

medžiagos turi atitikti šiuos rodiklius, kurie patikrinami po 4 savaičių nuo panaudojimo:

Tiriamos savybės

M1
[mg/m2h]

M2
[mg/m2h]

Emisija iš visų lakiųjų organinių junginių (TVOC).

Turi būti identifikuota mažiausiai 70 % junginių.

< 0,2 < 0,4
Formaldehidų emisija (HCOH) < 0,05 < 0,125
Amoniako emisija (NH3) < 0,03 < 0,06
Kancerogeninių junginių, priklausančių 1A arba 1B kategorijai pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedą 1* < 0,005 < 0,005
Kvapas (nepasitenkinimas kvapu turi būti mažesnis kaip 15 %) 2* Nėra kvapo Nėra kvapo

1* negalioja formaldehidui
2* jutiminio įvertinimo rezultatas turi būti bent + 0,0

Klasifikuoti produktai turi būti naudojami tik tinkamose vietose ir tinkamomis sąlygomis. Pavyzdžiui, produktai, kurie skirti naudoti patalpose, kuriose negali susidaryti drėgmė, negali būti naudojami drėgnose patalpose. Be to, statybinių medžiagų panaudojimas ne pagal paskirtį gali pabloginti patalpų orą. Statybinių produktų įrengimo ir naudojimo instrukcijų galima pareikalauti tiesiai iš gamintojų ar importuotojų.

Daugiau apie M1 klasę rasite Suomijos statybos informacijos fondo RTS tinklalapyje, paspaudę nuorodą:
https://www.rakennustieto.fi/index/english.html

Lithuanian